Hướng dẫn sử dụng file STL bằng Jdpaint

  07/11/2017

Hướng dẫn sử dụng file STL bằng Jdpaint

Đợt này upload nhiều file STL thấy nhiều người báo là tải về không dùng được. Hỏi mới biết là mọi người mở như file JDP 5.21 nên không được. File STL là dạng file không phải của Jdpaint xuất ra nên muốn mở trên Jdpaint chúng ta phải import vào.

 

Đầu tiên mở Jdpaint 5.21 lên --> Chọn "File" --> "Import" --> "3D Model..." 

--> Ở tùy chọn File of type ta chọn "STL File (*.stl)  --> Chọn file cần mở --> Open

 

Sau khi file đã được import vào ta chọn "Art Surface --> Reconstruct Meshes --> Chọn độ phân giải phù hợp cấu hình --> OK

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả