Chính sách bảo mật thông tin (Infomration Privacy Policy)

  14/09/2017

1. Thu thập thông tin:

Mẫu Free thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

+ Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản người dùng tại website: http://maufree.vn

+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt trên trang "Liên hệ"

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Thông báo khi có mẫu mới, hoặc sự kiện nổi bật nào của Mẫu Free (e-mail marketing).

3. Bảo mật thông tin:

- Hiện tại maufree.vn sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại Mẫu Free bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.

- Maufree.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của bạn với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho Mẫu Free chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ Mẫu Free cho bạn.

4. Hủy nhận email từ maufree.vn:

Nếu bạn không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng phản hồi trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn.

5. Các loại e-mail bạn có thể nhận từ maufree.vn:

Bạn có thể sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của Mẫu Free: maufree.vn@gmail.com

Email liên quan đến chương trình, sự kiện do Mẫu Free tổ chức.

Email liên quan tới tài khoản: Chúng tôi có thể gửi tới bạn những email thông báo về tình trạng tài khỏan của bạn: ví dụ email thông báo thay đổi cấp độ thành viên, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách.

Email khảo sát: Để nâng cao chất lượng Mẫu chia sẻ và tìm hiểu thêm về các nhu cầu của mọi người chúng tôi có tạo ra các cuộc khảo sát thông qua email nhằm thu thập phản hồi từ phía ngoài.

Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ bạn

Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp server.

Lưu ý:

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của maufree.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: maufree.vn@gmail.com

Phone: 0865.588.588
Webiste: CNC Đông Phương

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả